Arrestundersøgelse

Anholdt i København ml. 1867-1930?

Beskrivelse:

Har du opgivet at finde ud af hvorfor og hvor længe han/hun var fængslet, så kan jeg tilbyde dig at finde sagen fra anholdelse til afsoning. Dvs. Strafferegistre, arrestprotokoller, forhør, dom, og til sidst afsoningen. Det kræver en del læsesalsbesøg, da alt kræver at man skal se i registre, til næsten samtlige protokoller før man ser selve sagen.