Ejendomsundersøgelse

Fra før 1927
Beskrivelse:
Hvem har ejet dit hus/ejendom fra hvornår til hvornår.
matr. nr. 5A, Hvidovre by, Hvidovre (eksempel) og/eller adresse og postnr. skal jeg bruge.
Man kan IKKE se hvad huset er bygget af eller af hvem, man kan se hvem der ejer grunden, men ikke hvem der bor der (det kan ses i diverse Folketællinger)
Der findes INGEN fotos af husene i Rigsarkivets arkiver