Finder du ikke hvad du søger her. Kontakt mig og spørg.

Slægtsforskning

Få lavet et stamtræ
Beskrivelse: Hvis jeg skal slægtsforske for dig, lave en slægtstavle + – 31 personer, fra dig (hvis du er født før 1960) eller dine forældre (fødte før 1960) og tilbage til dine tipoldeforældre på begge sider, (ingen dødsfald efter 1968) Man kan ikke give en fast pris, da det nogen gange er lige ud af […]
Processen
 • Vi tager en snak

  Du leverer information

  Jeg laver slægtsforskning

  Levering af resultat

Priser
 • Startgebyr 500 kr. + moms, og 150 kr. pr. time + moms


Undervisning

Slægtsforsknings kursus efter dit hoved.
Beskrivelse: Du lærer, at finde kirkebøger, Folketællinger osv., at søge i Daisy, Fredbas og Starbas, og at navigere rundt på de forskellige hjemmesider, hvordan du kan holde styr på de oplysninger du finder, kan evt. inkludere ture til læsesalene på hhv. Rigsarkivet, Frederiksberg og Kbh. Stadsarkiver, hvornår og hvor længe du ønsker kurset skal være, […]
Processen
 • Uforpligtende samtale

  Hjælpen starter

  Du fortsætter selv

Priser
 • 100 kr. pr. time + moms


Transskription

Fra ca. 1850-1920 (dansk)
Beskrivelse: Transskription (dvs. renskrivning af håndskrevne tekster) fra ca. 1850-1920. Primært skøder og servitutter.
Processen
 • Levering af sider

  Jeg renskriver

  Leverer tekst dokument

Priser
 • 200 kr. pr. time + moms


Arkivundersøgelse

Næsten alt kan arkivundersøges
Beskrivelse: Hvis jeg skal finde ud af om der evt. er en faderskabssag eller Dom /andet, og skal finde frem til evt. sagsnummer, så skal der kigges i en del registre osv. igennem. Det er kun at spørge, så ser vi på hvad kan lade sig gøre.
Processen
 • Fortæl hvad du søger

  Jeg undersøger

  Levering af svar

Priser
 • 200 kr. pr. time + moms


Arkivopslag

Skal jeg lave opslag for dig?
Beskrivelse: Bor du langt fra København kan jeg hjælpe med opslag for dig Det kan jeg gøre på Rigsarkivet i Kbh., Frederiksberg eller på Københavns Stadsarkiv Du kan selv finder de relevante ønskede oplysninger i de herunder nævnte databaser og sender linket til mig. Daisy: Rigsarkivet Fredbas: Frederiksberg Stadsarkiv Starbas: Kbh. Stadsarkiv Jeg kan også […]
Processen
 • Send link til de ønskede oplysninger, eller send hvad du ønsker til mig

  Jeg finder og sender dem til dig.

Priser
 • Hvis du sender link: 50 kr. pr. opslag + 5 kr. + moms pr. foto.

  Skal jeg finde link: 200 kr. pr. opslag + 5 kr. + moms pr. foto.


Arrestundersøgelse

Anholdt i København ml. 1867-1930?
Beskrivelse: Har du opgivet at finde ud af hvorfor og hvor længe han/hun var fængslet, så kan jeg tilbyde dig at finde sagen fra anholdelse til afsoning. Dvs. Strafferegistre, arrestprotokoller, forhør, dom, og til sidst afsoningen. Det kræver en del læsesalsbesøg, da alt kræver at man skal se i registre, til næsten samtlige protokoller før […]
Processen
 • Fortæl mig hvem

  Jeg undersøger

  Levering af svar

Priser
 • Skal jeg finde og bestille i Daisy er prisen 200 kr. + 5 kr. pr. kopi, hvis du selv finder det i Daisy og sender linket til mig, er prisen 100 kr. pr. opslag + 5 kr. pr. kopi.


Ejendomsundersøgelse

Fra før 1927
Beskrivelse: Hvem har ejet dit hus/ejendom fra hvornår til hvornår. matr. nr. 5A, Hvidovre by, Hvidovre (eksempel) og/eller adresse og postnr. skal jeg bruge. Man kan IKKE se hvad huset er bygget af eller af hvem, man kan se hvem der ejer grunden, men ikke hvem der bor der (det kan ses i diverse Folketællinger) […]
Processen
 • Leverer kendt ejendoms info

  Jeg undersøger

  Kommer tilbage med hvad der findes

Priser
 • 200 kr pr. time + moms